วันลอยกระทง-คืนสะสมยอดฝาก!-1

01/11/2022 ~ 13/11/2022
ลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น :สมาชิกทั้งหมด
โปรโมชั่นค่ายเกมส์ :


วันลอยกระทง-คืนสะสมยอดฝาก – กิจกรรมที่ 1

ในช่วงเวลากิจกรรมสะสมยอดฝากให้ครบตามเงื่อนไขที่กำหมด จะได้รับโบนัสตามขั้นสูงสุดตามตาราง

วันลอยกระทง-คืนสะสมยอดฝาก!

ตั้งแต่ 1-13 พ.ย. สะสมยอดฝากตามเงื่อนไข จะได้รับโบนัสตามขั้นสูงสุดในตาราง

เงื่อนไข:

1. โปรนี้เริ่มวันที่ 1/11/2022 – 13/11/2022
2. โบนัสจะถูกแจกจ่ายวันที่ 14 พ.ย. เวลา 20.00 น.
3. โบนัสจะได้รับเฉพาะขั้นสูงสุดที่สอดคล้องกับยอดเงินฝากสะสม
4. โบนัสเทิร์น5เท่า ไม่จำกัดค่ายเกมและยอดถอน
5. **วิธีรับโบนัส(ศูนย์สมาชิก>>แจ้งเตือน>>การแจ้งเตือนรางวัล>>กดรับ)

วันลอยกระทง-คืนสะสมยอดฝาก – กิจกรรมที่2:

ฝากเงินเล่มเกมทุกวัน จะมีโอกาสได้รับตั๋วจับฉลาก 1 ใบ (จำกัด 100 ท่านต่อวัน)
HUC99 จะสุ่มจับผู้โชคดีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แจกตั๋วสลาก
เงื่อนไขการเข้าร่วม: มีประวัติการฝาก 100 บาทขึ้นไปต่อวัน
รางวัล : ตั๋วจับฉลาก 100 ใบ

เงื่อนไข:

1. โปรนี้เริ่มวันที่ 1/11/2022 – 13/11/2022
2. ตั๋วจับฉลากจะแจกวันถัดไปเวลา 20.00 น.
3. **วิธีการเข้าร่วมในการจับรางวัล (ศูนย์สมาชิก>>โปรโมชัน>>การจับฉลากชิงโชค>>จับฉลากทันที)

ข้อกำหนด:

1. โปรโมชั่นจำกัดจำนวน 1บัญชีต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร IP หากใช้โปรโมชั่นซ้ำ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า