03/11/2022 ~ 27/11/2022
ลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น :สมาชิกทั้งหมด
โปรโมชั่นค่ายเกมส์ :


ในเดือนพฤศจิกายนทุกสุดสัปดาห์ทำตามเงื่นไขที่กำหนดครบ จะได้รับคะแนนเพรชที่สอดคล้องกัน

วันที่คำนวณ: ทุกวันศุกร์-อาทิตย์

**ต้องทำให้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดถึงจะคำนวณคะแนนเพรชให้

เงื่อนไข:

  1. โปรนี้เริ่มวันที่ 04/11/2022 – 27/11/2022
  2. ในทุกสุดสัปดาห์ทำตามเงื่อนไขของค่ายเกมที่กำหนด จะได้รับคะแนนเพรชในวันจันทร์ถัดไป
  3. คะแนนเพรชจะแจกในวันจันทร์ ช้าสุดเวลา20.00น.
  4. **วิธีตรวจดูบันทึกการแลกของ(ศูนย์สมาชิก>>ร้านค้าเพชร>ประวัติ)

ข้อกำหนด:

1. โปรโมชั่นจำกัดจำนวน 1บัญชีต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร IP หากใช้โปรโมชั่นซ้ำ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ในระหว่างที่ร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น เช่น ชื่อ นามสุกล ธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารหากตรวจพบมีการแก้ไขจะตัดสิทธิ์ หรือยกเลิกเงินรางวัลนั้นทันที