04/07/2022 ~ 31/07/2022

ลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น :สมาชิกทั้งหมด

โปรโมชั่นค่ายเกมส์ :

คืนเงินฝากสะสมรายสัปดาห์!

ยอดฝากสะสมแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ถัดไปรับโบนัสต่อเนื่องจันทร์ถึงศุกร์วันละรวมโบนัสที่ได้รับทั้ง 5 วัน
3,000945
10,00029145
50,00059295
500,0002991495

วันที่คำนวณ: จันทร์ถึงศุกร์

วันที่ได้รับโบนัส: จันทร์ถึงศุกร์

**รอบแรกจะนับยอดฝากสะสมวันที่ 4-10 ก.ค. และแจกพร้อมกันวันที่ 11 ก.ค. 

เงื่อนไข:

1. โปรนี้เริ่มวันที่ 4/7/2022 – 31/7/2022

2. ในแต่ละสัปดาห์ เงื่อนไขการสะสมเงินฝากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และจะได้รับโบนัสที่สอดคล้องกันเป็นเวลาห้าวันติดต่อกันโดยเริ่มแจกในวันจันทร์ถัดไป **โบนัสจะแจกทุกวันจันทร์-ศุกร์ ก่อน 20.00 น.ของวัน

3. การรับรางวัลจะได้รับเฉพาะระดับสูงสุดที่สอดคล้องกันเท่านั้น

4. โบนัสเทิร์น1เท่า ไม่จำกัดค่ายเกมและยอดถอน

5. **วิธีรับโบนัส(ศูนย์สมาชิก>>แจ้งเตือน>>การแจ้งเตือนรางวัล>>กดรับ)

ข้อกำหนด:

1. โปรโมชั่นจำกัดจำนวน 1บัญชีต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร IP หากใช้โปรโมชั่นซ้ำ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ในระหว่างที่ร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น เช่น ชื่อ นามสุกล ธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารหากตรวจพบมีการแก้ไขจะตัดสิทธิ์ หรือยกเลิกเงินรางวัลนั้นทันที

huc99