คืนเงินฝากสะสมรายสัปดาห์!

คืนเงินฝากสะสมรายสัปดาห์
คืนเงินฝากสะสมรายสัปดาห์!

คืนเงินฝากสะสมรายสัปดาห์!

**วันที่คำนวณ: จันทร์ถึงศุกร์

**วันที่ไก้รับโบนัส: จันทร์ถึงศุกร์

**รอบแรกจะนับยอดฝากสะสมวันที่ 1-5 มิ.ย. และแจกพร้อมกันวันที่ 6 มิ.ย.

เงื่อนไข

  1. โปรนี้เริ่มวันที่ 1/6/2022 – 3/7/2022
  2. ในแต่ละสัปดาห์ เงื่อนไขการสะสมเงินฝากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และจะได้รับโบนัสที่สอดคล้องกันเป็นเวลาห้าวันติดต่อกันโดยเริ่มแจกในวันจันทร์ถัดไป

** โบนัสจะแจกทุกวันจันทร์-ศุกร์ ก่อน 20.00 น.ของวัน

3.การรับรางวัลจะได้รับเฉพาะระดับสูงสุดที่สอดคล้องกันเท่านั้น

  1. โบนัสเทิร์น1เท่า ไม่จำกัดค่ายเกมและยอดถอน
  2. **วิธีรับโบนัส(ศูนย์สมาชิก>>แจ้งเตือน>>การแจ้งเตือนรางวัล>>กดรับ)
huc99